Skip to main content

MURmap na konferenci EWCPS 2023 v Ljubljani

By MurMap

Februar 06, 2023

Od 29. do 3. februarja 2023 je v Ljubljani potekala Evropska zimska konferenca o masni spektrometriji (EWCSP). Konferenco je organiziral Kemijski inštitut (KI); med člani organizacijskega komiteja je bil tudi član projekta MURmap, dr. Martin Šala.

Konference se je udeležila skoraj celotna ekipa Oddelka za splošno in analizno kemijo iz Montanistične univerze Leoben. Ulrike se je predstavila s plakatom (glej sliko), na katerem so bili prikazani glavni nameni in cilji projekta, vključno s postopkom vzorčenja ter preliminarnimi rezultati prvih dveh vzorčnih akcij (maj in avgust 2022). Konference se je udeležila tudi predstavnica ekipe GeoZS – Barbara; skupaj z Ulrike sta razpravljali z udeleženci konference ter intenzivno obiskovali predstavitve raziskovalnih del, ki so potencialno uporabni za projekt MURmap.

Konferenca je predstavljala odlično odskočno desko za mreženje s priznanimi raziskovalci, izmenjavo izkušenj ter idej in hkrati možnost za pridobitev odzivov številnih, ki so pokazali zanimanje za naš projekt.