Skip to main content

Projekt združuje vede o geologiji/geokemiji, analizni kemiji, okolijski znanosti in ravnanju z odpadki.

Projektni konzorcij sestavljajo

Geološki zavod Slovenije (GeoZS), Kemijski inštitut (KI) in Montanistična Univerza Leoben (MUL)


Geološki zavod Slovenije

Delovna skupina

Gorazd Žibret (PI Slovenija – vodja ARRS)

Dr. Gorazd Žibret
Je višji znanstveni sodelavec na Geološkem zavodu Slovenje, oddelek za Mineralne surovine in geokemijo. Ima 20 let izkušenj z delom na različnih raziskovalnih temah, vključno s proučevanjem preteklih in sedanjih vplivov rudarske in predelovalne industrije na okolje, geokemije tal in sedimentov, rudarjenjem podatkov v geologiji, geomorfologiji itd. Intenzivno sodeluje pri različnih mednarodni projektih, vključno z razvojem novih robotskih rešitev za raziskovanje in rudarjenje, razvoj novih senzorskih sistemov; projektih, povezanih z uporabo sekundarnih surovin za različne aplikacije; projektih, povezanimi s trajnostnim ravnanjem s surovinami itd. V projektu MURmap je projektni koordinator.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Polona Kralj

Dr Polona Kralj
Je višja znanstvena sodelavka na Geološkem zavodu Slovenije, oddelek za Regionalno geologijo. V štiridesetletni karieri je sodelovala pri številnih projektih, programih in raziskovalnih področjih, vključno z vulkanologijo, sedimentologijo, raziskovanjem nafte, plina, premoga in geotermalne energije v Panonskem Murskem bazenu ter geokemijo termalnih in mineralnih voda. Njeno sodelovanje pri projektu MURmap je osredotočeno na geokemijo slednih elementov rečni vodi.

Barbara Ceplak

Barbara Čeplak
Je mlada raziskovalka na Geološkem zavodu Slovenije, oddelek za Mineralne surovine in geokemijo. Njena doktorska disertacija je tesno povezana s projektom MURmap, osredotočena na identifikacijo potencialno toksičnih in tehnološko kritičnih elementov ter njihovo prostorsko porazdelitev v sedimentih porečja reke Mure. Ima izkušnje z vzorčenjem sedimentov in tal, pripravo vzorcev, elementarno analizo in interpretacijo podatkov. Kot članica projekta MURmap bo aktivno sodelovala v vseh fazah projekta, vključno z vzorčenjem in pripravo vzorcev, interpretacijo in diseminacijo rezultatov.


Katedra za splošno in analizno kemijo (MUL)

Delovna skupina

Johanna Irrgeher (PI Avstrija - vodja FWF)
Izr. prof. dr. Johanna Irrgeher Johanna Irrgeher (MUL)
Ima več kot 15 let izkušenj v okolijski analizni kemiji ter izkušnje z vodenjem projektnih aktivnosti v zvezi z analizno kemijo in masno spektrometrijo (docentka na MUL od 2022/05). Vodi raziskovalno skupino za razmerje izotopov na MUL. Ima izkušnje z vzorčenjem na kopnem, sodelovala je pri velikih vzorčnih akcijah oceanov. Njeno strokovno znanje zajema vzorčenje, pripravo vzorcev, razvoj metod za analizo elementov v sledovih in izotopskih analizah, meritvah, obdelavo podatkov, statistično analizo podatkov in širjenje negotovosti. Ima izkušnje z obdelavo velikega nabora podatkov, metodami za elementno analizo (ICP-QMS, ICP-SFMS, ICP-MS/MS) in metodami izotopskih razmerij (npr. B, S, Sr, Mo, Zn, Ti, Mo, Gd, Pb, Nd in U, predvsem s pomočjo MC ICP-MS) ter kemičnim slikanjem, kar vključuje (LA)-ICP-MS, kot tudi vezane tehnike (prepFAST-MC, seaFAST) za analize kovin in elementov redkih zemelj pri nizkih koncentracijah. Bila je vključena v različne transdisciplinarne raziskovalne projekte in je mentorica več kot 30-im študentom. Dr. Irrgeher trenutno, kot prva predsednica v zgodovini komisije, predseduje komisiji IUPAC za atomsko število in atomsko težo (ciaaw.org).
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Shaun Lancaster

Dr. Shaun Lancaster
Je podoktorski raziskovalec na Katedri za splošno in analizno kemijo, osredotočen na elementno analizo z uporabo masne spektrometrije, zlasti glede analize tehnološko kritičnih elementov. Diplomiral je na Univerzi v Aberdeenu na Škotskem kjer je pridobil izkušnje o razvoju metod, vzorčenju, pripravi vzorcev in o analizah za določanje porazdelitve elementov – speciacij. Njegova primarna vloga v projektu je nadzor nad Ulrike Moser med postopki elementne analize.

Ulrike Moser
Ulrike Moser
Je mlada raziskovalka na MUL. Na področju geoznanosti je magistrirala na Tehniški univerzi v Gradcu. Del njene doktorske disertacije je povezovanje geokemičnih interakcij vode, SPM in površinskih sedimentov v reki Muri z vplivi na okolje na podlagi elementnih in izotopskih analiz. V prejšnjih projektih se je že ukvarjala z vzorčenjem vode in kamnin ter analizo in interpretacijo izotopskih razmerij za določanje izvora elementov. Tekom projekta MURmap bo, skupaj z ostalimi institucijami, sodelovala pri vzorčenju, pripravi vzorcev, zbiranju podatkov in interpretaciji ter pri objavi rezultatov.
Thomas Prohaska
Prof dr. Thomas Prohaska
Od leta 2008 je redni profesor na Katedri za splošno in analizno kemijo na MUL. Z več kot 150 relevantnimi publikacijami je vodilni raziskovalec na področju elementne in izotopske analize. Pri projektu MURmap bo prispeval s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami na področju analizne kemije in vzorčnih akcijah (npr. Donava (Avstrija), Eg (Mongolija)) in nedavnim razvojem pasivnega vzorčenja (FWF-project P30085).
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Julia Retter

Julia Retter
Je dodiplomska študentka na MUL na oddelku za recikliranje. V okviru projekta MURmap piše diplomsko nalogo na Katedri za splošno in analizno kemijo, pod mentorstvom Johanne Irrgeher in Ulrike Moser. Ima izkušnje z vzorčenjem vode in rastlin ter analizo in interpretacijo podatkov, pridobljenih z ICP-MS. Znotraj svojega dodiplomskega projekta analizira vzorce vode iz vzorčnih akcij (maja 2022 in avgusta 2022) za določanje razmerja stroncijevih izotopov.

Stefan Wagner
Dr. Stefan Wagner
Je postdoktorski raziskovalec na Katedri za splošno in analizno kemijo na MUL. Doktoriral je leta 2022 iz okolijske analizne kemije na Univerzi za naravne vire in znanosti o življenju na Dunaju (BOKU), Avstrija. Njegove raziskave temeljijo na razvoju, validaciji in uporabi tehnik selektivnega pasivnega vzorčenja, ki bazirajo na difuzijskih gradientih in tankih filmih (DGT) za vizualizacijo, speciacijo in izotopsko analizo elementov v sledovih na transdisciplinarnih znanstvenih področjih z uporabo visoko občutljive masno spektrometričnih (ICP-QMS, ICP-SFMS, MC-ICP-MS, LA-ICP-MS) in spektroskopskih metod (plenarne metode, sinhrotron XFM). Znotraj MURmap-a bo sodeloval pri nadzoru Ulrike Moser in Antonie Siebenbrunner med pasivnim vzorčenjem s strani DGT za in situ sledenje elementov in njihovih izotopov (npr. Sr, Pb, Nd) v porečju reke Mure.
Antonia Siebenbrunner

Antonia Siebenbrunner
Dodiplomska študentka na MUL, vloga na projektu je diplomsko delo.
Študira na oddelku za Industrijsko varstvo okolja in procesni inženiring na MUL. Antonia bo pod mentorstvom Johanne Irrgeher, Stefana Wagnerja in Ulrike Moser leta 2023 začela pisati svojo diplomsko nalogo na Katedri za splošno in analizno kemijo. Njena diplomska naloga se, v okviru projekta MURmap, osredotoča na primerjavo pasivnega vzorčenja in vzorčenja z zajemom. Pomagala bo pri vzorčenju, pripravi vzorcev in merjenju elementov v sledovih in izotopskih razmerjih z induktivno sklopljeno plazmo masno spektrometrijo.

Ahmed Al-Naqabi

Ahmed Al-Naqabi
Dodiplomski študent na MUL, vloga na projektu je diplomsko delo.
Ahmed je študent na oddelku za Varstvo okolja in procesni inženiring na MUL. Njegova diplomska naloga se osredotoča na prostorske porazdelitve stroncijevih izotopov in podatkovno modeliranje v kopenskih in vodnih ekosistemih. Ahmedovo diplomsko delo vključuje prefinjeno uporabo metod geostatistične interpolacije in regresijskih tehnik, ki so dobro dokumentirane v znanstveni literaturi. Njegovo delo se bo poglobilo v kompleksnost modeliranja, kartiranja in prostorske porazdelitve stroncijevih izotopov, pri čemer bodo uporabljena napredna orodja kot so ArcGIS Pro 3.2., RStudio 2023, Python Spyder in MATLAB R2023b.


Katedra za tehnologijo predelave odpadkov in ravnanje z odpadki, (MUL)

Delovna skupina

Alexia Tischberger-Aldrian

Alexia Tischberger-Aldrian
je vodja znanstvene skupne »Metode in okoljska analizna kemija« na Katedri za tehnologijo predelave odpadkov in ravnanje z odpadki Montanistične Univerze Leoben. Magistrirala je iz tehnične kemije na Tehnični univerzi v Gradcu in doktorirala na temo varstva okolja v industriji, tehnike odlaganja in recikliranja na Montanistični univerzi Leoben. V projektu MURmap bo s strokovnim znanjem prisostvovala na področju vzorčenja in izvedbo klasičnih okolijskih analiznih metod na vzorcih vode in rečnih sedimentov.

Daniel Vollprecht
Izr. prof. dr. Daniel Vollprecht
Vodi delovno skupino »materialno usmerjene tehnologije odpadkov« na Katedri za tehnologijo predelave odpadkov in ravnanje z odpadki Montanistične univerze Leoben. Ima 14 let izkušenj na področju geoznanosti in ravnanja z odpadki, osredotočeno na interakcije med odpadki in okoljem. Njegove raziskave se dotikajo odlagališč, onesnaženih območij in mineralnih odpadkov ter v zadnjem času tudi plastičnih odpadkov in sortiranja na podlagi senzorjev. Ključno vprašanje, ki ga obravnava D.V., je sproščanje onesnaževal (npr. Cr, V, Mo, F) iz odpadkov in industrijskih stranskih proizvodov. V ta namen D.V. uporablja mešanico mineraloških analiz (XRD, EMPA), testov izpiranja in hidrogeokemijskega modeliranja (LeachXS). DV je (so)mentoriral pet doktorskih in 23 magistrskih nalog ter objavil 46 recenziranih člankov. Znotraj projekta MURmap bo njegovo znanje ključno za interpretacijo podatkov, zlasti v smislu vplivov zgodovinskega rudarjenja in onesnaženih območij na sestavo rečnih sedimentov. Je mentor doktorski študentki Ulrike Moser, vpisani na MUL.
Florian Feucht
Florian Feucht
Je mladi raziskovalec na MUL. Je del delovne skupine “materialno usmerjene tehnologije odpadkov ” na Katedri za tehnologijo predelave odpadkov in ravnanje z odpadki na Montanistični univerzi Leoben, ki jo vodi Izredni prof. Daniel Vollprecht. Trenutno dela na svojem doktorskem projektu ("ReSoURCE") v zvezi z recikliranjem ognjevzdržnih odpadnih materialov v okviru okvirnega programa Horizon Europe. V prvih dveh tednih avgusta je prekinil svoje tekoče delo in pomagal med akcijo vzorčenja. Kot magistrski študent geoznanosti ob koncu študija je veliko pomagal s svojim znanjem o vzorčenju, znanstveni dokumentaciji in bistvenem delu v kemijskem laboratoriju.

Kemijski inštitut

Delovna skupina

Samo Hocevar
Dr. Samo B. Hočevar
Doktoriral leta 2002 iz analizne kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Ljubljani. Trenutno je predstojnik Odseka za analizno kemijo na Kemijskem inštitutu (KI). Več kot 15 let je bil tudi član odbora za inovacije KI. Sodeluje/je sodeloval pri več domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih in je član znanstvenega sveta KI Njegovi raziskovalni interesi med drugim vključujejo analizo slednih kovin in načrtovanje občutljivih in selektivnih elektrokemičnih senzorjev, biosenzorjev in plinskih senzorjev.