Skip to main content

Projekt je financiran znotraj programa CEUS (ARRS-FWF)


Trajanje projekta: February 2022 – January 2025

  • Samostojni projekt avstrijskega znanstvenega sklada FWF:
    I 5491
  • Projekt je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije:
    project number J1-3023