Skip to main content

Letni sestanek projektnih partnerjev – Leoben, marec 2023

By MurMap

April 13, 2023

Med 23. in 24. marcem je potekal sestanek projektnega konzorcija. Sestanek sta organizirali Ulrike Moser in Johanna Irrgeher z Montanistične Univerze Leoben, ob pomoči Barbare Čeplak (Geološki zavod Slovenije, GeoZS), ki se trenutno v okviru programa Erasmus+ izobražuje na Oddelku za splošno in analizno kemijo Montanistične Univerze Leoben (več o gostovanju bo objavljeno v kratkem). Sestanka so se udeležili: Gorazd Žibret (GeoZS), Polona Kralj (GeoZS), Martin Šala (Nacionalni inštitut za kemijo, NIC), Alexia Tischberger-Aldrian (MUL), kot tudi Stefan Wagner, Shaun Lancaster and Antonia Siebenbrunner (vsi MUL).

V četrtek, 23.3. je Johanna Irrgeher naprej, na podlagi delovnih paketov, prestavila do sedaj opravljeno delo ter v sodelovanju z ostalimi udeleženci, definirala naslednje naloge. Ugotovljeno je bilo, da projekt teče gladko v skladu s projektno prijavo. Sledila je predstavitev Ulrike Moser, ki je podala ICP-MS rezultate vode s tretje kompanije, kot tudi rezultate razmerja izotopov 87Sr/86Sr (MC ICP-MS) na podlagi vzorcev vode s prve vzorčne kampanje. Sledilo je poročanje Polone Kralj, ki je predstavila rezultate analize ICP-MS sedimentov rečnega korita iz druge vzorčne akcije in rezultate ICP-MS analize suspendiranih sedimentov iz prve in druge vzorčne kampanje, ki jih je posredoval NIC. Po predstavitvah je potekala razprava pri kateri so sodelovali vsi udeleženci sestanka. Sledila je večerja, ki so jo organizirali kolegi iz MUL-a.

V petek je Johanna predstavila laboratorije Oddelka za splošno in analizno kemijo, nato pa je potekalo razpravljanje o naslednjih korakih projekta ter publikacijah.

Sestanek je bil uspešen in vsi se veselimo pričetka naslednjih korakov, potrebnih za uspešen zaključek projekta MURmap.